Stichting Hurmet
Stepekolk-Oost 18 06-28060040 KVK: 17140068
5706LA Helmond www.hurmet.nl Rabobank rekening:
Nederland info@hurmet.nl 38.39.50.015

Donatie Formulier

naam@voorbeeld.nl

Alle velden, behalve het telefoon nr, zijn verplicht

Met het invullen van dit formulier machtigt u de Stichting Hurmet
(tot schriftelijke wederopzegging) het bovenstaande bedrag van uw rekening af te schrijven

N.B.: Mocht ik het niet eens zijn met deze incasso dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen
na afschrijving zonder opgaaf van redenen bij mijn bank terug te vorderen.