Meer kansen voor meiden

Turkije

Noodzaak en doel
In Oost-Turkije hebben meisjes, vergeleken met jongens, weinig kans zich te ontwikkelen. Velen dragen op zeer jonge leeftijd al zorg voor het gezin. Daardoor kunnen ze, onder druk van de familie, hun school vaak niet afmaken. Meisjes worden bovendien dikwijls vóór hun achttiende al uitgehuwelijkt waardoor een vervolgopleiding in het gedrang komt. Door de stijgende armoede en de werkloosheid worden kinderen (vooral kleine meisjes) soms door hun ouders verkocht, omdat zij als bron van inkomsten worden gezien. Helaas is het nog steeds een taboe om hier openlijk over te praten.

Hurmet wil met dit project een toename bereiken van het aantal meisjes dat hun lagere en/of middelbare school afmaakt, naar een vervolgopleiding gaat en deze voltooit.

Stappenplan

 • Inventariseren van organisaties die medewerking willen, en kunnen verlenen. Er zijn contacten gelegd met de gemeente Diyarbakir, die zich bereid verklaard heeft een opvanghuis voor meisjes te bouwen.
 • In samenwerking met lokale organisaties de behoeften van de meisjes in kaart brengen. Hurmet heeft op grond van inventarisatie besloten om gelden te doneren voor scholing.
 • In kaart brengen van benodigde financiën (lopend).
 • Voorzien in de benodigde financiën. Hurmet geeft op dit moment prioriteit aan dit project en is bezig met een inzamelingsactie. € 15.000 is reeds gedoneerd.
 • Project uitvoeren.
 • Tussentijds evalueren en indien nodig project bijstellen.

Projectplan
Bekijk het projectplan.

 • Stichting Hurmet
 • |
 • Stepekolk-Oost 18
 • |
 • 5706LA
 • |
 • Helmond