Meiden opvanghuis

Diyarbakir

In samenwerking met de gemeenteraad van Diyarbakir is de noodzaak besproken van een opvangmogelijkheid voor meisjes uit de regio. Zowel het gemeentebestuur als de co-burgemeesters vonden het een eer om met Stichting Hurmet rondom een project samen te werken. Dit initiatief sluit naadloos aan bij de doelstelling van Hurmet om zich in te zetten voor vluchtelingenkinderen en met name aandacht te geven aan de positie van meisjes. Meisjes komen vaker door de gangbare cultuur, waarden en normen in een achterstandspositie terecht (denk aan uithuwelijken, gelijke kansen van onderwijs, opvatting over economische zelfstandigheid en zelfontplooiing voor meisjes en vrouwen etc.)

In oktober 2016 wordt het opvanghuis voor meisjes geopend. De doelgroep van dit opvanghuis zijn vluchtelingenmeisjes waarvan de ouders in een staat van armoede leven. Het opvanghuis biedt plaats aan 270 meisjes die ook de gelegenheid hebben hier 24 uur per dag te verblijven. Achtergrond of religie speelt geen rol voor toelating.

Er worden in het opvanghuis meerdere gezamenlijke leefruimtes gecreëerd en er zijn ook leslokalen en vergaderlokalen voor diverse lesprogramma’s en een naaiatelier. Het opvanghuis zal ook beschikken over een computerpracticum en lokaal voor internetgebruik. In een te starten kleine bibliotheek zal er extra aandacht geschonken worden aan meisjes- en vrouwenliteratuur. Daarnaast beschikt dit opvanghuis over een tuin, een wasserette, keuken, een restaurant en een naaiatelier. Een verdieping van het gebouw is speciaal toegerust voor gehandicapten.

Dit opvanghuis heeft niet alleen de functie van opvang maar zeker ook van educatie en het vergroten van competenties van deze meisjes naar meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welbevinden. Op dit moment wordt er een aantal scholingsprojecten vooraf aan de start ontwikkeld zoals rijinstructeur met garantie op werk. Een ander scholingsproject betreft een opleiding tot "telkari" (zilver- en goudsmid).

Zuster Aloysa en het opvanghuis

Dit opvanghuis zal een bijzondere link hebben met Nederland, in de nagedachtenis aan Zuster Aloysa. Zuster Aloysa behoorde tot de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel. Vanaf de jaren 80 tot haar dood in 2014 zette zij zich zeer actief in voor de Koerden. Zo was ze in 1990 nauw betrokken bij de hongerstaking van Koerden in de Catharina kerk in Eindhoven. In 1993 heeft Zuster Aloysa de stichting Cizira Botan opgericht, die zich inzet voor de positie van vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van de omstandigheden in Oost-Turkije (www.cibonederland.nl). Aloysa had een scherpe analyse en een goede kijk op actuele ontwikkelingen. Door haar openlijke steun aan de Koerden, ook in een tijd waarin de Koerden alleen stonden, dwong ze veel respect af. Het gebruik van de naam van zuster Aloysa was voor de gemeente Diyarbakir een prachtig initiatief om in Diyarbakir door te laten klinken als symbool voor vrede tussen alle godsdiensten die naast elkaar leven. Dat vonden zij juist heel sterk en omdat Zuster Aloysa ook een bekend persoon is in Diyarbakir. De naam van Zuster Aloysa zal op meerdere manieren voortleven in Oost-Turkije. Bezoekers van het opvanghuis zullen haar naam ook tegenkomen in het gebouw. "Meer kansen voor meiden". Artikel over Zuster Aloysa, KNR.

  • Stichting Hurmet
  • |
  • Stepekolk-Oost 18
  • |
  • 5706LA
  • |
  • Helmond