Hürmet vakfı hakkımızda

Biz kimiz?
İnsancıl bir vakıf olan Hürmet vakfı Türkiye de daha cok yardıma muhtaç, az imkanları olanlara yardımı temel hedef olarak görmektedir. Hürmet ekibi yıllarca kurumlarla çalışmış tecrübeleri olan gönüllülerden oluşmaktadır. Son yapılan araştırmalardaki veriler göstermiştirki en çokda Türkiyenin doğusu geri kalmıştır ve yoksulluk sınırını aşarak açlık sınırındadır. Yine Türkiye genelinde çocuk istismarları, çocuk işçileri, sokak çocukları ve cezaevindeki çocukların sayısı hayli artmıştır. Bu iki faktörü birleştirerek biz Hürmet olarak Türkiyenin doğusundaki çocuklara öncelik tanıyarak fakat Türkiye genelinden proje talepleride dikkate alınarak projelerimizi çocuklara uyarlamak istemekteyiz. Çünkü yapılan bütün araştırmalar bu kararımızı doğrulamaktadır. Her zaman olduğu gibi genel durumdan en çok çocuklar olumsuz yönde etkilenmektedirier. Ailelerin çoğu çocuklarına daha güvenli ve çocuk olmaktan kaynaklı temel ihtiyaçlarını dahi karşılayacak durumda değiller. Hürmet bu çocukların daha iyi bir gelecek hakkettiklerine inandığı için onlara yönelik bu vakfı oluşturma ihtiyacı duydu.

Hürmetin anlamı ise değişik dillerde saygı duyma ve kucaklayıcı anlamına gelmektedir, bütün çalışmalarımızda ismimizin gereklerine uygun faaliyetlerde bulunmaya dikkat edeceğiz. Bu nedenle yardıma muhtaç çocuklar için gereken yardımı sunmaya çalışacağız. Vakıf özellikle en alttan başlayarak yardımı esas almakta. Vakıf aynı zamanda Türkiyedeki kurumların geliştirmiş olduğu, fakat bir türlü bazı nedenlerden dolayı gerçekleştieremedikleri projelerede destek sunmakta. Projeler ve fikirler Türkiye içinden gelmelidir, ancak bu şekilde kendini geliştirme ve kendi başına sürdürebilme olanağını sağlamış oluruz.

Hürmet vakfı herhangi bir ticari, siyasi veya dini amacı gütmeyen bir kurumdur.

Bu çocuklar kimlerdir?
Çoğu çocuklar yerinden yurdundan olmuş ve şehirlerin varoşlarında zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakılarak fırsat eşitliğinden yararlanamamaktadır. Bu nedenle çoğu çocuk en zor koşullarda dışarda yaşamak zorundadır. Bazı çocukların aileleri olsa bile onlarda sırf geçim derdinde. Onların kendi travmaları ve sıkıntıları mevcuttur. Çoğu evini ve topraklarını yitirmiş ve yeni başlangıç yapmak zorunda kalmıştır. Çoğunun bazı aile ferdleri hayatlarını kaybetmişlerdir veya cezaevine atılmıştır. Çocukların çoğu yeterli ilgi görmemekle birlikte eğitimden yoksun kalmaktadırlar. Birçok çocuk tutuklanmış cezaevine atılmış veya işkence görmüşlerdir. Yetişkin olarak yargılanmış veya adli suçluların arasına konularak insanlık dışı uygulamara maruz kalmışlardır.

Biraz imkanı olan çocuklara okulun yolu açık olsada yoksulluğun sonucu olarak ailelerine destek çıkmak için çalışmak zorunda kalmaktadırlar. (Sadece Diyarbakırda onbinlerce çocuk sokakalarda çalışıyor). Bu sokak yaşamı hayatı dahada zorlaştırmakta ve uyuşturucu, kriminalite vb gibi tehlikelere maruz bırakmaktadır.

Aktiviteler
Proje çalışmalarının yansıra, vakıf yardım toplamakta, bilgilendirme toplantıları düzenlemekte, bilgi alış verişi geliştirmekte ve Hollanda da yaşayan toplulukları motive edip Türkiyedeki çocuklar için desteklerini sunmalarını sağlamaktadır.

Yardım toplama:
Hürmet vakfının tüm çalışmaları şahsi bağış ve yardım kuruluşların verdikleri fonlara bağlıdır. Maddi yardımları çocukjlara psikolojik destek sağlamak, okula gidebilmeleri için şans tanımak ve meslek sahibi olmaları için kullankatyız. Bunu yanısıra bazı çocuklara burs temelinde üniversitelerini tamamlama şansı verip yeteneklerini barışçıl bir gelecek için sarfetmelerini saşlamaktır.

Bilgilendirme toplantıları:
Hollandada yoksulluk ve şiddet konulu bilgilendirme toplantıları düzenlemekteyiz. Bu toplantılarda Türkiyenin doğusundaki çocuklar ve çocukhakları esas alınmaktadır. Bu toplantıları yurtiçi ve yurtdışındaki uzmanlarla birlikte düzenlemekteyiz.

Bilgi alış verişi:
Projelerimizi gerçekleştirmek için yurtiçi ve yurtdışındaki kurum kuruluş ve şahıslarla ortak çalışmaktayız. Bir yandan Türkiyenin doğusuna Batının yardımlaşma bilgisini tanıtma ve diğer yandanda ortaklaşa çalıştıklarımızın bilgi ve tecrübelerini projelerimizi daha iyi bir doğrultuya yönlendirmek için değerlendirmekteyiz. Yeni ilişki, bilgi ve tecrübelerle var olan projelerimizi güçlendiriyor ve yeni projeler üretebiliyoruz. Vakıf ilişkiler kurmakta ve aktif rol alarak yerinde sorunları çözmek yada önleyici rol oynamaktadır. Yerel durumları tespit etmek için vakıf dönem dönem gereken yerlere delegeler göndermektedir. Bu delegelerin iki görevi vardır: 1) Yürürlükte olan projeleri denetleme ve yönlendirme. 2) Yardım sunmak isteyen kurumlara bölgesel durumu aktarma ve bilgilendirme.

Motife etmek:
Hürmet vakfı ulaşabildiği herkesi bilgilendirerek yardım kuruluşunda gönüllü yer almalarını ve aktif çocuklar için çalışmalara katılmalarını sağlamak için motife etmektedir. Örneğin: Festivaller, yardım toplama, kutlamalar, cezaevindeki çocuklara kartpostal yazma vs.

Sitemizde tüm aktivitelerimizden haberdar olabilirsiniz. Yardım etmek isterseniz vergiden faydalanma konusunda bizden bilgi edinebilirsiniz.

Dönem dönem güncel konuları sitemizde işlemeye çalışacağız. Sosyal media hesaplarındanda bizi takip edebilirsiniz.

İmkan buldukça senede bir kez yapılan çalışmalar küçük bir tanıtım toplantısıyla aktarılacaktır.

Kimlerle çalışıyoruz:
Belediyeler
Hurmet vakfının hedeflerine uyan her kurum proje başvurusunda bulunabilir

İki temsilcimiz proje bölgesinde bizzat bulunarak gelişmeleri takıp etmekte ve bize yerinde rapor etmektedir.

İnanıyoruzki temel sosyal haklarından mahrum olan çocukların koşullarını düzeltmek için doğru ilişkiler ve iyi komünükasyon çok önemlidir. Bu nedenle İstanbul, Mersin, Diyarbakır, Konya, Adıyaman ve Vanda ilişkilerimiz mevcuttur. Bu ilişkileri derinleştirmek ve genişletmek için vakıf çalışanları elinden geleni yapacaktır.

  • Hurmet vakif
  • |
  • Stepekolk-Oost 18
  • |
  • 5706LA
  • |
  • Helmond
  • |
  • Hollanda