Çocuk Çiftliği

Türkiye

Verimli bir doğaya sahip olan Türkiye de insanlar doğayla iç içe yaşamaktadırlar. Doğal ortam ve hayvanlar, gıda, şifa ve huzur vermekte. Batıda hayvanlar ve çiftlikler terapi konusunda ustalıkla değerlendirilmekte. Psikolojik travma yaşayan, otistik çocuklar ve benzeri bu yöntemlerle tedavi edilmekteler.

Bu nedenla yerel kurum ve belediyelerden gelen talep üzere uzmanlar tarafından yönlendirilen ve yönetilen bir çocuk çiftliği kurarak, şiddetten ve çatışmalardan zarar görmüş travmatize olmuş çocuklara destek sunarak huzur bulmalarını sağlamak istiyoruz.

Aynı zamanda böyle bir çiftlikte meslek öğrenip kendi ekmeğini kazanmak içinde büyük bir fırsattır. Bunu gerçekleştirebilmek için uzun vadeli tarım ve hayvancılık eğitimlerini sağlamak istiyoruz. Çocuklara batının çiftçilik tecrübe ve bilgilerinden faydalanmaları için öğrenci değişim proğramlarına katılarak Hollandanın yeşil okullarında staj yeri sağlamaktır.

Projenin hedefi:
HUzmanlar tarafından yönlendirilen ve yönetilen bir çocuk çiftliği kurarak (1) Travmatize olmuş çocukları islah edip huzura kavuşmalarını sağlamak, (2) Tarımcılık ve hayvancılık eğitimlerini geliştirmek ve (3) Hollandada staj olanakları yaratmak.

Yol haritası:

 • IBirlikte çalışacak kurum ve kuruluşları tespit etme (gerçekleştirildi) (gerealiseerd).
 • Proje için uygun yer(leri) tespit etmek (gerçekleştirildi).
 • Maliyetini tespit etmek.
 • Maliyeti için finanse kaynaklar oluşturmak.
 • Projeyi gerçekleştirmek.
 • Ara değerlendirme ve araştırma yaparak gerektiği yerde yön vermek.
 • Stichting Hurmet
 • |
 • Stepekolk-Oost 18
 • |
 • 5706LA
 • |
 • Helmond